ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ: ΕΜΜΕΝΕΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ