Νοσοκομείο Παμμακάριστος: Αίτημα εργαζομένων για απομάκρυνση της επιγραφής