ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ : SOS ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ