Να πληρωθούν άμεσα όλοι οι επικουρικοί, καμία απόλυση!

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ