Να καλυφθούν άμεσα τα κενά στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης