Να δοθεί λύση για τους ειδικευόμενους που δεν μπορούν να πάρουν τίτλο ειδικότητας και να δουλέψουν