Νέες κινητοποιήσεις των εργαζομένων στα νοσοκομεία τον Οκτώβριο