Νέες κινητοποιήσεις για τους εργαστηριακούς γιατρούς