Νέα κινητοποίηση ενάντια στην εμπορευματοποίηση και την υποχρηματοδότηση