Μ.Ρίζος | Συγκέντρωση Υπ. Υγείας - Παγκόσμια Μέρα Υγείας