«Μπαλώματα» για το ΕΣΥ και νέα «δωράκια» στους φαρμακοβιομήχανους