Με την αλήθεια των γιατρών ή με τα ψέμματα της κυβέρνησης!