Με «μπαλώματα» και ελλιπή μέτρα αφήνουν εκτεθειμένους υγειονομικούς και ασθενείς