Με αρρύθμιστο το τοπίο των τέστ, αλωνίζουν οι ιδιώτες