Με απολύσεις ανταμείβουν εργαζόμενους της πρώτης γραμμής!