Μεσσηνία: Μέτωπο ενάντια στην ακύρωση του δημόσιου χαραστήρα του ΕΣΥ