Μεγάλη κινητοποίηση σωματείων και εργαζομένων από το χώρο της τέχνης