Μαχητική κινητοποίηση των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία