Μας λένε ήρωες, αλλά μας στέλνουν γυμνούς στη μάχη

ΕΘΝΟΣ