Μαίρη Αγρογιάννη: Έχουμε ασθενείς που περιμένουν ακόμα και 24 ώρες για ένα κρεβάτι