Μήνυμα αλληλεγγύης από τους νοσοκομειακούς γιατρούς