Μέρα δράσης για την υγεία-δηλώσεις γιατρών Λάρισας