Μένουμε Δυνατοί! Συζήτηση με τους γιατρούς Γ. Σιδέρη και Κ. Κύρλα