Λ. Καραγεώργος: Δηλώσεις στα κανάλια για την πανδημία