Λευκάδα: Επικίνδυνο καθεστώς υπερεφημέρευσης των γιατρών