Κ.Καταραχιάς|Συγκέντρωση Υπ. Υγείας - Παγκόσμια Μέρα Υγείας