Κ. Καταραχιάς: «Επαγγελματικός βιασμός ενός γιατρού, επειδή συνδικαλίζεται.»