Κώστας Κύρλας Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Πρέβεζας