Κόστισε ανθρώπινες ζωές η ανεπάρκεια σε ΜΕΘ σύμφωνα με τη μελέτη Λύτρα / Καραθάνος - Παπανικολάου