Κόβουν χειρουργεία από το ΕΣΥ και τα σπρώχνουν στον ιδιωτικό τομέα