Κυβέρνηση: Επιβεβαιώνει το πετσόκομμα κάθε ουσιαστικής πρόληψης για χάρη του κεφαλαίου