Κοσμοπούλου: Συγκινητική συμπαράσταση του λαού στα δίκαια αιτήματα των υγειονομικών