Κορομπίλιας για την κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηπείρου

Ολόκληρη τη συνέντευξη μπορείτε να την ακούσετε εδώ.