top of page

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ


Οι Ενώσεις Γιατρών ΕΣΥ Κρήτης και ο Φοιτητικός Σύλλογος Ιατρικής Κρήτης απορρίπτουμε το νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη στο σύνολό του, γιατί θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση και ιδιωτικοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας. Οι σημαντικότερες διατάξεις του νομοσχεδίου αφορούν την κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών ΕΣΥ, η οποία μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους.


Με την κατάργηση της αποκλειστικής απασχόλησης (άρθρο 10), οι γιατροί ΕΣΥ ωθούνται σε ακόμη περισσότερες ώρες εργασίας. Αντί για αύξηση μισθών, καλούνται, εκτός από το πρωινό ωράριο και τις εφημερίες, να κάνουν και δύο απογευματινά ιατρεία στο νοσοκομείο και επιπλέον να απασχοληθούν και στον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Οι συνέπειες θα είναι ακόμη χειρότερες για τους ασθενείς, οι οποίοι θα αναγκάζονται να πληρώνουν ολοένα περισσότερα από την τσέπη τους, για να έχουν πρόσβαση ταχύτερα σε υπηρεσίες υγείας, αφού οι αναμονές στα δωρεάν πρωινά τακτικά ιατρεία και χειρουργεία των νοσοκομείων θα παραμείνουν πολύμηνες.


Η κατάργηση της πλήρους απασχόλησης των γιατρών, με την προκήρυξη θέσεων με καθεστώς μερικής απασχόλησης (άρθρο 7), θα επιφέρει επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας για το «μπάλωμα» μέρους των χιλιάδων κενών θέσεων, αντί για προσλήψεις μόνιμων γιατρών. Σε καμία περίπτωση η ρύθμιση αυτή δεν θα προσελκύσει γιατρούς στο ΕΣΥ, αφού τα προβλήματα της υποστελέχωσης, της εντατικοποίησης και των καθηλωμένων μισθών, που αποτελούν τις αιτίες για τις άγονες θέσεις, για τη φυγή στο εξωτερικό και για τις παραιτήσεις γιατρών, θα παραμείνουν και θα επιδεινωθούν.


Είμαστε επίσης αντίθετοι στην εξάμηνη προκαταρκτική άσκηση αποφοίτων ιατρικής στα νοσοκομεία (άρθρο 3) πριν το αγροτικό και την ειδικότητα. Πρόκειται για άλλο ένα τρόπο να μπουν «φίλτρα» μετά το πτυχίο καθώς και να «μπαλωθούν» πρόχειρα κενά στα περιφερειακά νοσοκομεία με ανειδίκευτους γιατρούς, με πρόσχημα την απόκτηση κλινικής εμπειρίας, αντί για προσλήψεις μόνιμων ειδικευμένων γιατρών.


Διαφωνούμε επίσης με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων, όπως για την τοποθέτηση ιατρών για άσκηση προς απόκτηση ειδικότητας (άρθρο 15) και την εξάμηνη άσκηση ειδικευομένων στο εξωτερικό (άρθρο 17), στις διοικήσεις των νοσοκομείων, η οποία θα ενισχύσει τις πελατειακές σχέσεις και την εξάρτηση των ειδικευομένων, απαξιώνοντας το πτυχίο.


Αντίθετοι είμαστε και στο άρθρο 16 για τον καθορισμό ομάδων νοσοκομείων ακόμη και διαφορετικών ΥΠΕ και την κυκλική τοποθέτηση γιατρών σε τμήματα αυτών των νοσοκομείων για απόκτηση ειδικότητας (την κατάργηση δηλαδή της ενιαίας και ισότιμης ένταξης στην ειδικότητα), η οποία θα οδηγήσει σε περιπλανώμενους ειδικευόμενους και θα γίνεται μάλιστα «κατόπιν αξιολόγησης», ευνοώντας την επιλογή των αρεστών και υπάκουων.


Το νομοσχέδιο αυτό δεν πρόκειται να λύσει κανένα από τα υπάρχοντα προβλήματα του ΕΣΥ, τα οποία θα συνεχιστούν και θα οξυνθούν. Κίνητρα για να ενδιαφερθούν και να παραμείνουν οι γιατροί στο ΕΣΥ είναι η πλήρης στελέχωσή του με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό, οι ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, οι αυξήσεις στους μισθούς.


Το νομοσχέδιο εξυπηρετεί τη συρρίκνωση των παροχών των δημόσιων δομών υγείας, τη συμπίεση του κόστους λειτουργίας τους στα πλαίσια των μειωμένων κρατικών προϋπολογισμών, με τη στελέχωσή τους με τον ελάχιστο αριθμό εργαζομένων (συμβασιούχων κατά πλειοψηφία) και με το πετσόκομμα των αμοιβών τους. Σκοπός είναι να αναλάβουν οι ασθενείς ολοένα μεγαλύτερο μέρος των δαπανών για παροχές υγείας και να ενισχυθούν οι μεγάλοι ιδιωτικοί όμιλοι της υγείας.


Διεκδικούμε:


Να μην κατατεθεί και να μην ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη στη Βουλή

κατάργηση των πληρωμών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη


Άμεσες προσλήψεις μόνιμων γιατρών ΕΣΥ για την κάλυψη του συνόλου των κενών


Εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ για επαναφορά του ιατρικού μισθολογίου στα επίπεδα πριν τις περικοπές του 2012


Διατήρηση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης γιατρών ΕΣΥ


Κατάργηση ελαστικών σχέσεων εργασίας. Μονιμοποίηση επικουρικών


Καμία υποβάθμιση της αξίας του πτυχίου ιατρικής με την εισαγωγή κριτηρίων αξιολόγησης-φίλτρων. Το πτυχίο να είναι η μοναδική προϋπόθεση για άσκηση ιατρικής. Ενιαία και ισότιμη ένταξη των αποφοίτων ιατρικής στην ειδικότητα

ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας με αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, όχι στη συρρίκνωση και την εμπορευματοποίησή του


Υγεία κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα για όλους, όχι εμπόρευμα και προνόμιο για λίγους


bottom of page