Κλιμακώνουν τον αγώνα για την Υγεία, για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους