Κλιμάκωση της δράσης για τα Σωματεία Δημόσιων Νοσκοκομείων