Κλάταρε το σύστημα διεξαγωγής των τεστ ανίχνευσης του Covid-19