Κινητοποίηση των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία