Κινητοποίηση την Τρίτη 7/4/2020,10:30 στην πύλη του Γεν. Νοσ. Λάρισας.