Κινητοποίηση στο Νοσοκομείο Κέρκυρας - ημέρα πανελλαδικής δράσης για την υγεία