ΚΑΤ: Διαχρονική όξυνση των προβλημάτων για εργαζόμενους και ασθενείς