top of page

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΝΚΥΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΓΟΥ ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ


Το Εργαστήριο της Ιατρικής Βιοπαθολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας έχει περιέλθει σε δραματική κατάσταση.


Για τα τρία αυτά τμήματα προβλέπονταν δώδεκα (12) θέσεις στον προηγούμενο Οργανισμό του Νοσοκομείου και στην πορεία περικόπηκαν σε εννέα (9).


Από τις εννέα συνολικά θέσεις ειδικών τη συγκεκριμένη περίοδο παρέχουν ενεργή υπηρεσία σε καθημερινή βάση, τέσσερις σε μόνιμες οργανικές θέσεις, δύο επικουρικοί και ένας ιατρός σε προσωποπαγή θέση, οι οποίοι καλύπτουν τρία διαφορετικά τμήματα: Αιματολογικό, Βιοχημικό και Μικροβιολογικό.


Η μείωση του προσωπικού του Εργαστηρίου Ιατρικής Βιοπαθολογίας αγγίζει το 42% σήμερα.


Από το Αιματολογικό Εργαστήριο συνταξιοδοτήθηκαν το 2021 και το 2022 αντίστοιχα δύο ιατροί, οι θέσεις των οποίων ουδέποτε προκηρύχτηκαν και παραμένουν κενές. Η μοναδική μόνιμη ιατρός που υπηρετεί στο Αιματολογικό εργαστήριο συνταξιοδοτείται εντός του 2024.


Στο Βιοχημικό Εργαστήριο προσελήφθη το 2021 ιατρός με βαθμό Επιμελητή Β΄ ο οποίος μετά από επτά (7) ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του, μετακινήθηκε σκανδαλωδώς με απόφαση της 5ης ΥΠΕ στο Νοσοκομείο Καρδίτσας, όπου και υπηρετεί μέχρι σήμερα, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε ενημέρωση και συγκατάθεση από πλευράς των οργάνων του Νοσοκομείου Λάρισας.


Στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο από τους τρεις (3) μόνιμους ιατρούς που αναλογούν στη δύναμή του, ο ένας ιατρός τη δεδομένη χρονική περίοδο δεν εργάζεται λόγω δικαιολογημένης άδειας ανατροφής.


Ο δεύτερος ιατρός με παράτυπες και παράνομες διαδικασίες, χωρίς την παραμικρή ενημέρωση και συγκατάθεση από πλευράς των οργάνων του Νοσοκομείου Λάρισας, παρέχει τις υπηρεσίες του στο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας του ΕΟΔΥ, όπου Επιστημονικά Υπεύθυνος ήταν για σειρά ετών ο καθηγητής της ιατρικής σχολής Λάρισας ο κος Χατζηχριστοδούλου, ο οποίος ορίστηκε πρόσφατα ως Πρόεδρος του ΕΟΔΥ.


Η συγκεκριμένη ενέργεια κοινοποιήθηκε στο Νοσοκομείο μας, με απλό έγγραφο του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ, χωρίς να αναφέρεται οποιαδήποτε συγκεκριμένη απόφαση, οποιουδήποτε Οργάνου και για χρονικό διάστημα αρχικά τριών μηνών και με δεύτερο απλό έγγραφο αναφέρεται ότι ο εν λόγω ιατρός συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες μέχρι νεοτέρας!


Από πλευράς των οργάνων του Νοσοκομείου έγιναν επανειλημμένες ενέργειες άμεσης επιστροφής του συγκεκριμένου ιατρού, οι οποίες όχι μόνο αγνοήθηκαν από την 5η ΥΠΕ αλλά και προκλητικά προσκομίστηκε στο Νοσοκομείο μας απλή γνωστοποίηση ότι ο συγκεκριμένος ιατρός θα συμμετέχει σε ερευνητικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου Υγιεινής κι Επιδημιολογίας που αφορά την Περιφέρεια Πελοποννήσου.


Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι το Μικροβιολογικό Εργαστήριο να αποδυναμωθεί πλήρως παραμένοντας με έναν μόνο ιατρό και να είναι αδύνατο να καλύψει τις ανάγκες των ασθενών που αυτήν την περίοδο είναι ιδιαίτερα αυξημένες λόγω πλημμυρών, εποχικών λοιμώξεων και αυξημένων κρουσμάτων COVID. Αναγκαστικά οδηγήθηκε σε περικοπή σημαντικού όγκου εξετάσεων για τους νοσηλευόμενους ασθενείς όπως:


• Kαλλιέργειες πύων, δέρματος, τραυμάτων, κατακλίσεων, βρογχικών εκκρίσεων, πτυέλων, καθετήρων, κοπράνων, κολπικών υγρών, ιστών, καθετήρων, ωτικών , οφθαλμικών, ρινικών εκκριμάτων και επιφανειών.

• RPR, Rose Bengal, Wright Coombs, Μυκόπλασμα/Ουρεόπλασμα, Χλαμύδια, • Μοριακές εξετάσεις για COVID

• Μοριακές εξετάσεις (Filmarray) για Κόπρανα, Δείγματα Ανώτερου αναπνευστικού, Βρογχικών εκκρίσεων και Πτυέλων.

Επιπλέον δεν είναι σε θέση να δέχεται δείγματα από τους Εξωτερικούς ασθενείς πολλοί εκ των οποίων είναι αδύναμοι οικονομικά και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην κάλυψη των αναγκών τους από τον ιδιωτικό τομέα.

Τέλος, σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας προκαλείται από την αδυναμία διενέργειας εξετάσεων στις εκδιδόμενες γυναίκες οι οποίες διενεργούνταν συστηματικά σε τακτά και καθορισμένα χρονικά διαστήματα στο Νοσοκομείο μας.

Όλα τα παραπάνω καθιστούν επισφαλή τη λειτουργία των περισσοτέρων κλινικών και συνολικά του Νοσοκομείου μας.


Απαιτούμε:

1. Άμεση επιστροφή των ιατρών που σκανδαλωδώς μετακινήθηκαν

2. Άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων

3. Αύξηση των προβλεπομένων οργανικών θέσεων τουλάχιστον σε δώδεκα (12) όπως προβλεπόταν στον Οργανισμό του Νοσοκομείου πριν αυτός περικοπεί το 2012.


Θεωρούμε σημαντικό να επισημάνουμε την ανάγκη άμεσης στελέχωσης και της Αιμοδοσίας η οποία είναι επίσης αποδυναμωμένη λόγω συνταξιοδότησης δύο ιατρών και του ιδιαίτερα σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει στη Δημόσια Υγεία του Νομού μας.


Επισημαίνουμε επίσης την ανυπαρξία ΠαθολογοΑνατομικού – Κυτταρολογικού Εργαστηρίου στο Νοσοκομείο μας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση αποτελεσμάτων βιοψιών μετά από χειρουργεία, γεγονός το οποίο επιφέρει μεγάλες καθυστερήσεις στην έγκαιρη και αποτελεσματική έναρξη θεραπείας σε ασθενείς με σημαντικά προβλήματα υγείας.


Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΝΚΥΛ


Comments


bottom of page