Καραμανδάνειο νοσοκομείο παίδων Πάτρας: Σοβαροί κίνδυνοι για παιδιά και υγειονομικούς