Καμία μετακίνηση ιατρού από το Νοσοκομείο Πρέβεζας