Καλούν την κυβέρνηση να επιβάλει μέτρα στην Εκκλησία