Και τα καλυμμένα στόματα βγάζουν φωνή... Τη δυναμώνουμε!