ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Επικίνδυνο το ΕΣΥ για γιατρούς και νοσηλευτές