ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Αρνητική διάγνωση από τους πολίτες για ΕΣΥ