Κέντρο υγείας Καμένων Βούρλων: "εγκαινιάστηκε" για 2η φορά και χωρίς καθόλου μόνιμο προσωπικό!