Κάλεσμα συντονισμού και οργάνωσης της πάλης για την υγεία και τα δικαιώματα των εργαζομένων